MẦM NON ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HIGHSCOPE

HighScope là phương pháp giáo dục hiện đại dành cho trẻ ngay từ những tháng tuổi sơ sinh. Nền tảng cốt lõi của HighScope là phát triển con người dựa trên 8 lĩnh vực:

  • Tiếp cận học tập.
  • Phát triển xã hội và cảm xúc.
  • Phát triển thể chất và sức khỏe.
  • Ngôn ngữ và giao tiếp.
  • Toán học.
  • Nghệ thuật sáng tạo.
  • Khoa học và công nghệ.
  • Học tập các qui tắc xã hội.

Trẻ tự khám phá qua chuỗi hoạt động có tổ chức. Trong các giờ sinh hoạt hàng ngày, các con được tổ chức các hoạt động phù hợp dựa trên mối quan tâm, hứng thú của trẻ với thế giới xung quanh.

Highscope khởi phát và phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ, với hơn 3000 trường ở Hoa Kỳ và 5000 trường trên toàn thế giới. HighScope đáp ứng những yêu cầu của Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục trẻ nhỏ của Hoa Kỳ (NAEYC). HighScope cũng đảm bảo các tiêu chuẩn của các cơ quan chuyên môn liên quan của Hoa Kỳ như IRA (The International Reading Association), NCTM (The National Council of Teacher of Mathematics).