MẦM NON ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HIGHSCOPE

LIVE – LAUGH – LOVE – LEARN & LET’S GO.

Ở Mầm non Tinkerbell, các con sống vui tươi, khỏe mạnh, yêu thương, và học tập  tích cực.

Từ đó, các con vững bước tiến vào cuộc đời.

LIÊN HỆ    CHƯƠNG TRÌNH HỌC