HIGHSCOPE - CHẤT LƯỢNG CAO - GIÁO DỤC SỚM - KĨ NĂNG SỐNG

LIVE – LAUGH – LOVE – LEARN & LET’S GO.

Ở Mầm non Tinkerbell, các con sống vui tươi, khỏe mạnh, yêu thương, lạc quan, học tập một cách tích cực.

Và- với nội tâm mạnh mẽ đó, các con vững bước tiến vào cuộc đời.

LIÊN HỆ    CHƯƠNG TRÌNH HỌC